Frågor & svar

Hur hittar man bra flyttfirmor?
Det som vi tycker är det viktigaste för dig att tänka på är det som vi tagit upp här ett par gånger, nämligen att begära in ett flertal offerter från ett antal olika flyttfirmor. På så sätt kommer du ganska enkelt att kunna göra bedömningen om vilken firma och vilka tjänster som passar dig bäst och framför allt vad du har råd med. Det är också en bra idé att kolla de olika firmornas referenser, för där finns det mycket bra information att hämta om hur flyttfirman har hanterat ett liknande uppdrag. Flyttfirman ska givetvis vara vit, alltså inte erbjuda svarta tjänster, och ska dessutom ha gällande försäkringar som kan täcka upp eventuella skador som kan uppstå under en flytt. Har du koll på detta kommer flytten att bli alldeles utmärkt.

Vad behöver man tänka på när man anlitar?
Det som alltid kommer att vara viktigt att få till när man anlitar en flyttfirma är att kommunikationen mellan beställare och uppdragstagare är bra. Utan en fungerande kommunikation kan man vara helt säker på att saker och ting kommer att gå helt fel i arbetet. Det gäller att båda befinner sig på samma ställe, att båda vet vad som händer och förväntas hända, och det gör man bäst genom att teckna ett noggrant avtal där allt listas som ska göras och när det ska göras. Ett avtal är med andra ord en stor trygghet för både dig som beställare och flyttfirman.

Hur lång tid tar det att flytta?
Det är en mycket svår fråga att svara på och som vi redan har varit inne på som beror det på en mängd olika saker. För det första så spelar storleken på bostaden roll och hur mycket saker det är som ska flyttas. Det som också spelar roll är hur mycket av sakerna som görs av dig och hur mycket som görs av flyttfirman ifråga. Helt klart går det snabbare ju mer en flyttfirma står för i flytten och man får helt enkelt som beställare väga fördelarna med nackdelarna. Det kommer helt enkelt att kosta mer för att få det gjort snabbare och det gäller oavsett storlek och mängd på bostad och ägodelar.

Är det något man ska tänka på inför själva flytten?
Många gånger har man tjänster och abonnemang knutna till den adressen som man bor på. Det är viktigt att ha koll på hur det blir när man flyttar, om det är möjligt att flytta över dessa abonnemang till den nya adressen eller om man faktiskt måste säga upp dem för att sedan teckna nya på den nya adressen. Det gäller att göra det i tid eftersom vissa abonnemang har uppsägningstider, vilket kan innebära att du riskerar att betala dubbelt om du inte hinner säga upp det i tid. Det är också självklart att du ska adressändra så din adress blir uppdaterad, dessutom är det viktigt med eftersändning så att du fortfarande kan få din post. Nycklar är givetvis något som du måste ha koll på och se till att alla nycklar till din förra bostad lämnas över till nästa boende.