Kostnad för att anlita flyttfirma

flytt3När det gäller kostnaderna för flyttfirmor så beror det framför allt på två saker. För det första handlar det om hur mycket det är som ska flyttas. Det är stor skillnad på om man ska flytta från en liten etta eller om man ska flytta från en stor villa. Mängden saker spelar alltså roll och det går hand i hand med den andra anledningen, nämligen distansen. Det spelar också stor roll för priset hur långt du ska flytta, helt enkelt hur långt dina ägodelar behöver transporteras av flyttfirman. Prisbilden kommer alltså att te sig väldigt annorlunda beroende på hur det för närvarande ser ut för beställaren av flyttservicen, från vad beställaren flyttar och hur långt de i sin tur ska flytta.

Sen kommer också priset att spegla hur skickliga flyttfirman är på sitt arbete. De som vet vad de gör och som samtidigt har ett gott rykte kommer också att kunna ta betalt mer för sina tjänster. Det gör att man kan förvänta sig ett mycket bra arbete från flyttfirmor som ligger över genomsnittet i debitering. Det är också där man kan upptäcka de som inte är lika bra, för kommer en firma med ett erbjudande som låter alldeles för bra för att vara sant så är det just också det. Det är ditt ansvar som beställare att ta reda på att flyttfirman du väljer faktiskt har en bra bakgrund och ett bra erbjudande.

Olika debiteringssätt
När en flyttfirma tar betalt för sina tjänster så kan de skilja sig åt, mycket beroende på hur verksamheten fungerar hos flyttfirman. Det är inget som säger något om hur bra flyttfirman är, utan det handlar mer om tillvägagångssätt, något som kan vara fördelaktigt för dig om du väljer rätt. Ett av sätten som de tar betalt på är genom att ta betalt per person och timme. På så sätt så betyder det att man betalar mer ju fler som behöver jobba, vilket kan vara bra om det är en liten flytt som man ska göra som inte kräver så många arbetare. Det andra sättet går ut på att flyttfirman helt enkelt enbart betalar per timme. Det debiteringssättet passar då kanske bättre för de som behöver genomföra en större flytt, eftersom antalet personer då inte kommer att spela någon roll. Dessa olika sätt passar alltså för olika situationer och det är upp till dig som beställare att avgöra vad du tror kan passa bäst. Begär du in offerter där det är specificerat hur flyttfirman tar betalt kommer det bli enkelt att se vilket av alternativen som passar just dig allra bäst.

Begär in många offerter
Ett väldigt bra sätt att få koll på kostnaderna som en flytt innebär är helt enkelt att kontakta flyttfirmorna, beskriva vad det är du behöver hjälp med och få ett prisförslag. Genom att ha några stycken att jämföra mellan så kommer det bli ganska tydligt var du kan hitta den billigaste lösningen. Det är visserligen svårt att veta för oss hur mycket det kommer att röra sig om, men det finns fortfarande ett genomsnitt som man kan förhålla sig till. Någonstans mellan 800 och 1 300 kronor per timme kan man förvänta sig och skulle man hamna nedåt 800 kronor så kan man skatta sig lycklig, för då har man kommit billigt undan. För att spara pengar så kan du också göra vissa delar av flytten själv, som att exempelvis packa, men det i sin tur tar tid i anspråk.